icon banner top aothunblak 2icon banner top aothunblak 3
Tạp dề đẹp chuyên dùng để phục vụ ở chỗ chúng tôi là hai loại tạp dề cơ bản đó là tạp dề ngắn và tạp dề dài. Các bạn có thể sử dụng tạp dề trơn hoặc in thêu thêm lên tạp dề may sẵn để sử dụng rất tiện lợi và thoải mái.
Liên hệ


TEL: 0938.272.353
Chat với ÁO THUN BLAK